GUIDAD SVAMPVANDRING MED SOFIA SLAVIK I SKOGARNA KRING LÅNGBRO GÅRD

Sofia Slavik är utbildad svampkonsulent och bor nära skogen utanför Mölnbo i Vårdinge socken. Hon har utforskat många skogar och arrangerar guidade svampvandringar och kurser där vi får en bredare kunskap om våra svampsorter och dess olika egenskaper. Hur tar vi hand om svampen bäst? Det får vi utforska med Sofia när svampsäsongen kommer. Sofia driver företaget Vildväxt och kommer även att ha kurser i mjölksyrning, fermentering, torkning, kombucha m.m. här på Långbro Gård. Kursdatum kommer inom kort. Läs mer om Sofia och hennes kursutbud på: vildvaxt.se