VILDA   VÄXTER   &   NATURMEDICIN 

I Sverige har vi kring 2500 växtarter och många av dessa kan användas som mat och medicin.

Boka en lärorik och djupgående vildväxtvandring där vi botaniserar i mångfalden av vilda ätliga och medicinala växter. Vi lär oss om växternas kulinariska egenskaper och näringsinnehåll samt läkeväxternas verksamma ämnen och inverkan på kroppen. Vi lär oss om växtens cykel och att identifiera, skörda och använda vilda växter på ett säkert och varsamt sätt. Vi kommer även gå igenom växter som är intressanta ur ett överlevnadsperspektiv samt vid första hjälpen. Dagen börjar med en stunds naturnärvaro för att främja relationen mellan vår inre och yttre ekologi. 

Se nedan för bokningsalternativ av teoretisk och praktisk workshop i medicintillverkning samt digitala föreläsningar.

Varmt välkomna med era bokningar! 

Din guide A n g e l i n a   N a t u r a l i s har mångårig erfarenhet av att leva med och lära av naturen. Hon har levt kring polcirkeln i femton år och lärt sig finna nyttoväxter både i karga och frodiga miljöer. Hon är utbildad läkeörtsterapeut och ekologisk trädgårdsmästare samt arbetar med undervisning inom överlevnadskunskap.

B O K A :

  • En lärorik vildväxtvandring på ca 3 timmar.
    Kostnad 350 kr per person. Boka grupper om 8 – 25 personer. 
  • En heldag med naturlandning, vildväxtvandring samt tillverkning av naturmedicin
    kl 10 – 16.00 med paus för medtagen/anordnad lunch. Kostnad 650 kr/person.

K O N T A K T 

angelinanaturalis@gmail.com

Tfn 070 250 00 85