Hållbarhet och cirkulärt tankesätt för framtiden

a

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är frågor som driver oss att skapa denna plats. Vi vill här på Långbro Gård utforska vad det var för kvaliteter som i forna tider gav utrymme för social gemenskap på landsbygden. Det som förr var en självklarhet med ett torg där människor samlades vill vi återskapa mitt i gården på den tidigare gårdsplanen. Vi vill att Långbro Torg skall bli en mötesplats som engagerar vårt närsamhälle samt våra gäster med utrymme för egna initiativ till hållbar konsumtion, evenemang och kunskapsutbyte. 

Vi ser även att ekonomisk hållbarhet är en nyckel till långsiktighet och bärkraftighet. För att vi alla ska hålla i längden, platsen skall få sitt underhåll och kunna blomstra vidare i många år framöver behöver de verksamheter som slår rot här även ha en väl genomtänkt ekonomisk bärighet. Vi vill erbjuda livsmedel och hantverksprodukter av högklassig kvalitet, en möjlighet att avnjuta det allra finaste vår bygd har att bjuda, men samtidigt alltid ha prisvärda alternativ så att alla kan hitta något här som passar dem. 

Och sist men inte minst den ekologiska hållbarheten som ligger oss mycket varmt om hjärtat. Vi tror att det finns många sätt att producera, förädla och distribuera våra livsnödvändigheter som kan finslipas med hjälp av kombinationer av gamla kunskaper och moderna metoder. Vi vill göra resan mellan hage och mage och jord till bord kortare för våra grannar och besökare. Vår önskan är att så mycket som möjligt som konsumeras här på Långbro Gård skall komma från närområdet och vara producerat på ett hållbart och ekologiskt sätt. Alltifrån jakt och odling till hantverk och blommor. Steg för steg vill vi återskapa det som förr skedde i en socken som denna där många försörjde sig tillsammans. Med återbruk som ledord och ekologiska odlings och produktionsmetoder tar vi oss gemensamt in i framtiden med aningen lättare fotavtryck.