Galleri

Sedan vi alla kom till gården har vi utforskat vad den kan användas till. Vi har provat på att vara värdar för planeringsdagar, ledningsgruppsmöten, föreläsningar, informationsmöten, 50-års firande och andra jubileer. Vi har dokumenterat och antecknat och lärt oss mycket om våra lokaler, dess begränsningar och möjligheter.