Kontaktpersoner

Johanna Hofring

Bokningar, frågor och press

076-9044434
Johan Forssén

Lantbruk och nyetableringar

070-7757758
Per Forssén

Jakt, fastighetsfrågor och hyresgästkontakter

070-4647626