VISION LÅNGBROGÅRD 2030 -En förstudie enligt Leadermetoden. Medel via Jordbruksverket från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling fördelas med hjälp av Leader Sörmlandskusten.

Vi är mitt i vårat visionarbete som har målsättningen att skapa en lokal utvecklingsstrategi och långsiktig vision för Långbro Gård i Mölnbo. Arbetet syftar till att hitta samsyn i arbetsgruppen och att sortera bland de oändliga möjligheter som finns på denna gård. Vad ska vi göra och i vilken ordning? Projektet ger oss bland annat möjlighet att kommunicera med omgivningen i form av workshops samt att bygga en anslagstavla som kommer visa besökare vad som finns på gården. Projektets final blir en Öppet Husdag med en utställning om Långbro från dåtid till nutid. Projektet pågår till sista juni 2024.

https://leadersormlandskusten.se/projekt/vision-langbrogard/